OBSAH VÝCVIKU


OBSAH VÝCVIKU na "B" skupinu:

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať, a podľa druhu výcviku.

Výučba teórie obsahuje predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách, teóriu konštrukcie a údržby vozidla, teóriu vedenia vozidla a zásady bezpečnej jazdy.

Praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení vozidla a výcvik v údržbe vozidla.

Pred začatím výcviku vo vedení vozidla v cestnej premávke musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla, zásadami bezpečnej jazdy. Výcvik vo vedení vozidla môže začať až keď si žiadateľ osvojí základné vedomosti z predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla, ktoré si osvojí pri výučbe na trenažéri.

Výcvik vodiča možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval zákonom predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia, najneskôr však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.

Skupina B sa skladá z:
• 32 hodín teórie a 39 hodín praktického výcviku
• 4 hodín výcvik na automobilovom trenažéri
• 34 hodín výcvik v praktickej jazde v cestnej premávke a na autocvičisku
• 1 hodiny praktická údržba
• 1 výcviková hodina trvá 45 minút a na praktickej jazde najazdíte 15 km/hod.

Skupinu C môžete získať len vtedy, ak už máte vodičský preukaz na skupinu B a automaticky ku skupine C získavate aj skupinu T.

Skupina C sa skladá z 31 hodín teórie a 44 hodín praktického výcviku:
a) na nákladnom automobile:
• 31 hodín výcvik v praktickej jazde v cestnej premávke a na autocvičisku
• 4 hodín praktická údržba
• 1 výcviková hodina trvá 45 minút a na praktickej jazde najazdíte 15 km/hod.

b) na traktore:
• 7 hodín výcvik v praktickej jazde v cestnej premávke a na autocvičisku
• 2 hodiny praktická údržba
• 1 výcviková hodina trvá 45 minút a na praktickej jazde najazdíte 8 km/hod.

RÝCHLE KONTAKTY

MARTIN
Kuzmányho 36, 036 01 Martin
info@autoskola-liska.sk, 043/4133534

ŽILINA
Oslobodenia 62, 010 04 Žilina-Bánová
zilina@autoskola-liska.sk, 041/7646464 , 041/7632668

Burianova medzierka č. 4, 010 01 Žilina, 041/5624348

BYTČA
Hviezdoslavova 297, 014 01 Bytča
0905 378 982, zilina@autoskola-liska.sk, 041/5532841

NAŠI PARTNERI